Verksamheten

Verksamheten vid Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing präglas av en traditionsrik och inspirerande miljö med möjlighet till arbete, tankeutbyte och social samvaro bland likasinnade. Gästerna skall vara konstnärer, författare, tonsättare eller vetenskapsmän.

Stiftelsen Grez-sur-Loing driver sin verksamhet utan vinstintresse och hyr ut lägenheter och arbetslokaler till akademier, andra stiftelser och institutioner som i sin tur ger stipendier för vistelse på Hôtel Chevillon. Begränsad möjlighet för vistelse på egen bekostnad finns även för nämnda kategorier. Hôtel Chevillon omfattar idag fyra tvårumslägenheter, en enrumslägenhet, tre friliggande ateljéer, en ”skrivarlya”, Carl Larsson-lägenheten med tillhörande ateljé samt tre gästrum. Dessutom finns generösa utrymmen för samvaro.

Eftersom Hôtel Chevillon rymmer både arbetsplatser och bostäder och gästernas arbetsro och integritet måste respekteras, är gästhemmet tillgängligt för andra besök och visningar endast efter överenskommelse med intendenten. Endast parken och gemensamma utrymmen i bottenvåningen är därvid tillgängliga medan tillträde till bostadsdelen eller ateljéerna förutsätter inbjudan av respektive hyresgäst.

Hôtel Chevillon ägs av Stiftelsen Grez-sur-Loing som har sitt säte i Göteborg. Stiftelsens styrelse har det övergripande ansvaret för verksamheten. De löpande angelägenheterna på plats handhas av Madame Marie Nicolas-Cook som är intendent. Hon talar engelska och franska.