Verksamheten

Verksamheten vid Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing präglas av en traditionsrik och inspirerande miljö med möjlighet till arbete, tankeutbyte och social samvaro bland likasinnade. Gästerna skall vara konstnärer, författare, tonsättare eller vetenskapsmän.

Stiftelsen Grez-sur-Loing driver sin verksamhet utan vinstintresse och hyr ut lägenheter och arbetslokaler till akademier, andra stiftelser och institutioner som i sin tur ger stipendier för vistelse på Hôtel Chevillon. Viss möjlighet finns även för vistelse på egen bekostnad.

Hôtel Chevillon omfattar idag 4 tvårumslägenheter och 1 enrumslägenhet med tillsammans 3 friliggande ateljéer och 1 ”skrivarlya” samt Carl Larsson-lägenheten med tillhörande ateljé. Dessutom finns generösa utrymmen för samvaro.

Eftersom Hôtel Chevillon rymmer både arbetsplatser och bostäder och gästernas arbetsro och integritet måste respekteras, är gästhemmet tillgängligt för andra besök och visningar endast efter överenskommelse med intendenten. Endast parken och gemensamma utrymmen i bottenvåningen är därvid tillgängliga medan tillträde till bostadsdelen eller ateljéerna förutsätter inbjudan av respektive hyresgäst.

De löpande angelägenheterna på plats handhas från den 1 oktober 2015 av Madame Kerstin Decroix som är deltidsanställd intendent.