Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen eller allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Nedan följer Stiftelsen Grez-sur-Loings policy beträffande GDPR

Enligt GDPR skall Stiftelsen Grez-sur-Loing värna om enskilda personers identitetsskydd. Stiftelsen utdelar endast i begränsad utsträckning stipendier eller motsvarande och inhämtar därför i allmänhet inte personuppgifter avseende exempelvis ekonomiska, hälsorelaterade eller sociala förhållanden. I den mån personuppgifter ändå kommer till Stiftelsens kännedom avseende dem som vistas vid Hôtel Chevillon eller eljest har relationer till Stiftelsen skall dessa vara tillgängliga endast för styrelsen, Stiftelsens intendent på Hôtel Chevillon, revisor och myndigheter i den mån därtill behörighet föreligger.  Personuppgifter skall lagras endast under den tid som de är nödvändiga.