Stipendier

Stiftelsen Grez-sur-Loing ger inte ut några egna stipendier utan hyr ut lägenheter och arbetslokaler till akademier, andra stiftelser och institutioner som i sin tur ger stipendier för vistelse på Hôtel Chevillon. Nedan återfinns en lista på de stipendiegivande organisationer som stiftelsen för närvarande samarbetar med. Stipendiegivarnas målgrupper bildar tillsammans en bred representation bland konstnärliga och vetenskapliga discipliner som gör att miljön på Hôtel Chevillon blir både spännande och stimulerande.

Hur söker jag stipendium för vistelse på Hôtel Chevillon?

Varje stipendiegivare tillämpar sitt eget regelsystem för att utse stipendiater. För information klicka på respektive länk nedan. Om Du har någon fråga om stipendierna nedan så ta direktkontakt med den aktuella stipendiegivaren.

StipendiegivareMålgrupp(er)
Stud. vid GU:s konstnärliga inst el. vid Chalmers arkitektursektion

Fonden utdelar årligen ett antal stipendier till mottagare som utbildar sig eller utbildat sig vid någon av de konstnärliga institutionerna vid Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskolas arkitektursektion. Ett av dessa stipendier är destinerat för två månaders vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing. Fonden står för hyreskostnaden samt en penningsumma för resa och uppehälle till stipendiaten. 

Stipendiaten får vara högst 30 år gammal och vid bedömning av stipendiatens prestation tas hänsyn till självständighet och originalitet samt att prestationen måste vara av god kvalitet. 

Stipendierna utdelas utan ansökningsförfarande. Beslut fattas av en nämnd, Carl Larssons stipendienämnd. 

För ytterligare information: http://www.gu.se/forskning/stipendier

Konstnärliga fakultetskansliet, Box 141, 405 30 Göteborg
Anette.Eklund@konst.gu.se. Tel: 031 786 2426

Konstnärer

Stiftelsen utdelar årligen ett konstnärsstipendium. Stipendiet är destinerat för två månaders vistelse vid konstnärscentret Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing och utdelas utan ansökningsförfarande.

Professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur och scenkonst

För ytterligare information, se http://www.kulturfonden.fi eller kontakta Åsa Rosenberg asa.rosenberg@kulturfonden.fi

Konstnärsklubbens medlemmar

Fonden delar varje år ut fyra stipendier innebärande en månads fri ateljévistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing, samt mindre understöd till äldre och sjuka.

Stipendiaterna skall företrädesvis tillhöra Konstnärsklubben.

Utannonsering sker under hösten genom Konstnärsklubbens månadsutskick. Ansökan skall inlämnas före 15 december.

För ytterligare information:

Stiftelsen Elsa och Axel j Sjögrens fond,
c/o Konstnärsklubben, Smålandsgatan 7, 111 46 Stockholm.

Gösta Gartinger gosta.gartinger@comhem.se

Målare, tecknare, skulptörer, arkitekter

Ateljé- och bostadsstipendium för målare, tecknare, skulptörer eller arkitekter på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing. Stipendiet omfattar fri bostad och ateljé (“Carl Larssonateljén”) under två månader perioden januari t.o.m. juni. Ansökan sker digitalt på Konstakademiens hemsida.


För ytterligare information:
Åsa Hällgren Lif, asa.hallgren.lif@konstakademien.se

08-23 29 45
Grez-sur-Loingstipendiet, Konstakademien
Box 16317, 103 26 Stockholm.

www.konstakademien.se

Författare

Robert Louis Stevenson-stipendium

Robert Louis Stevenson-stipendiet startades av Franki Fewkes, en skotsk RLS entusiast som då bodde i Frankrike. Stipendiet ges ut av Creative Scotland varav Scottish Book Trust bidrar med 10% och ekonomisk administration. Fyra ”Fellows” får, genom stipendiet, tillgång till en månads boende i lägenhet med självhushåll på Hotel Chevillon. Robert Louis Stevenson Fellowship står för lägenhets- och resekostnader samt ersättning.

För ytterligare information och ansökningsblankett var god se www.scottisharts.org.uk eller kontakta Caitrin Armstrong caitrin.armstrong@scottishbooktrust.com

Konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare

Anna Ahrenbergs Grez-sur-Loing-stipendium skall främja konstnärlig eller vetenskaplig utveckling för yrkesverksamma konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare i Göteborg. Enligt ett rullande schema erbjuder Stiftelsen dem möjlighet att vara verksamma under en eller två vårmånader i Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing söder om Paris. 

Ansökan (blankett se nedan) kan göras enligt två alternativ:

Två månader: Stipendium som innefattar bostad i Hôtel Chevillon under månaderna mars och april vartill kommer ett kontantbelopp på 40.000 kr.
En månad: Stipendium som innefattar bostad i Hôtel Chevillon under månaderna mars eller april vartill kommer ett kontantbelopp på 25.000 kr.

Ansökan skall göras under perioden 1 maj – 15 juni. Stipendiet kan sökas i följande turordning:

AnsökningsårSökandeTid i Grez-sur-Loing
2017 Musiker och tonsättare mars och april 2018
2018 Forskare mars och april 2019
2019 Bild- och formkonstnärer mars och april 2020
2020 Bild- och formkonstnärer mars och april 2021
2021 Författare mars och april 2022

 

Ansökningsblankett kan laddas ned (klicka HÄR).

Ansökningar sänds eller lämnas till 
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål
Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 11055
S-404 22 Göteborg.

Besöksadress: Östra Hamngatan 45 

Beslut om stipendiat meddelas senast under september/oktober. 

 

Forskare och lärare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Stiftelsen Richard C. Malmstens minne bildades 1983 och stödjer vetenskaplig ekonomisk forskning och utbildning vid Göteborgs Universitet. I praktiken har det kommit att betyda att den stödjer Handelshögskolan där.

Se vidare på hemsidan: http://www.malmstensstiftelse.se

Forskare (med doktorsgrad eller motsv.) inom valfritt vetenskapsområde

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) delar årligen ut två månadslånga skrivarstipendier till vetenskapsidkare inom valfritt vetenskapsområde. Lägst kvalifikationsnivå är doktorsexamen. Avsikten med stipendiet är att möjliggöra färdigställande av vetenskaplig skrift i aktuellt projekt för den sökande. Stipendiet omfattar betald lägenhet i Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing samt en penningsumma att täcka resor och uppehälle under stipendieperioden.
Annonsering med stipendieutlysning sker på KVVS egen hemsida (www.kvvs.se) samt på Göteborgs universitets (www.gu.se) och Chalmers Tekniska Högskolas (www.chalmers.se) hemsidor.

Vidare information lämnas av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS), Box 222, 405 30 Göteborg.
Internet: www.kvvs.se. E-post: info@kvvs.se. Tel. 031-786 1400

Medlemmar i Teaterförbundet för scen och film

Teaterförbundet för scen och film och Teaterförbundets Rättighetsbolaget delar varje år ut ett stipendium som innebär en månad ateljévistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing, samt ett mindre stipendium.

Stipendiaten ska vara medlem i Teaterförbundet samt företrädesvis en upphovsperson.
Utannonsering sker under våren via Tidningen Scen och Film samt hemsidan. Ansökan ska lämnas senast den 31 maj. 

För ytterligare information:
www.teaterforbundet.se
info@teaterforbundet.se

Konstnärer och forskare

Region Gotlands kultur-och fritidsavdelning delar från och med 2018 ut ett stipendium bestående av en månads vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing. Stipendiet innebär fri vistelse i en lägenhet om 1 rum och kokvrå med ateljé/arbetsrum under september månad. Region Gotland vill med detta stipendium stödja och stimulera personer verksamma inom kultur- eller forskningsområdet. Mottagaren skall vara högskolestuderande eller yrkesverksam inom konstnärlig eller vetenskaplig disciplin samt mantalsskriven på Gotland.

Stipendiet kan sökas fram till den 7 mars varje år och utdelas omkring den 10 april. Annonsering med stipendieutlysning sker på Region Gotlands hemsida och i lokalmedia på Gotland.

Mer om stipendiet samt ansökningsformulär att fylla i finns på: www.gotland.se/vistelsestipendium

För ytterligare information:
Hanna Wärff Radhe, tel 0498-269651
Kultursamordnare, Region Gotland

Ansökan ska skickas innan den 7 mars till e-postadressen:
hanna.warff-radhe@gotland.se alternativt per post till:
Kultur- och fritidsavdelningen, Region Gotland, 621 81 Visby.

Professionella konstnärer/konsthantverkare i Norrbotten

Resurscentrum för konst Norrbotten utlyser varje år i januari ett månadsstipendium för vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing. Endast professionella konstnärer/konsthantverkare som bor heltid eller deltid i Norrbotten är berättigade att söka vistelsestipendiet. Stipendiet består av en månads fri vistelse under augusti månad.

Ansökningshandlingar finns på hemsidan under utlysningstiden.
För ytterligare information: www.resurscentrumforkonst.se

Kontaktperson
Hanna Isaksson, Verksamhetsledare
hanna.isaksson@norrbotten.se
072 - 562 47 55

Postadress
Bergströmska gården
Att: Resurscentrum för konst
Rådstugatan 7
972 38 Luleå

Medlemmar i Svenska Fotografers förbund

Gefvert försäkringsmäklare och Svenska Fotografers Förbund har samarbetat sedan 1974. Nu erbjuder vi gemensamt medlemmar i SFF ett stipendium för vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing under november månad. Till vistelsestipendiet delas även ett resestipendium ut om 15 000 SEK.

Ansökningshandlingar finns på hemsidan www.sfoto.se under utlysningstiden. Sista ansökningsdag är 1 maj.

Kontaktperson
Yvonne Sundin
Administratör
Telefon: 08-702 03 45
E-post: yvonne.sundin[a]sfoto.se 

Postadress
Svenska Fotografers Förbund
Hornsgatan 103, 10 trappor
117 28 Stockholm

Grafills medlemmer

Grafills medlemmer kan søke om gratis leie av leilighet og atelier på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing i Frankrike. Det er søknadsfrist to ganger i året. Kun korte leieperioder. Mer informasjon om søknadsprosedyre, lengde på opphold, reiseutgifter og annet ligger på nettsidene til Grafill.

Dette er en medlemsfordel kun for Grafills medlemmer.

For mer informasjon: https://www.grafill.no

Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon
Rosenkrantz gate 21
0160 Oslo

Doktorander vid Konstfack

Konstfack delar fr o m 2019 ut ett vistelsestipendium under juni månad vid Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing till företrädesvis doktorander. Två doktorander kan åka varje juni månad – den första i början, den andra i slutet av månaden. Syftet är att mottagarna ska få obruten tid för att skriva på ett avhandlingsarbete.

Konstfack står för hyran av en 2-rumslägenhet på Hôtel Chevillon samt lämnar 4000 kr i bidrag till resekostnader.

Sista datum för ansökan är den 1 februari.

För ytterligare information:
www.konstfack.se
lena.roos@konstfack.se

Illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare

Svenska Tecknares stipendium i Grez-sur-Loing kan sökas av Svenska Tecknares medlemmar. Föreningen är en intresseorganisation för professionella illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare.

Stipendiet omfattar fri bostad och ateljé under två veckor i april månad. Ansökan sker digitalt på Svenska Tecknares hemsida.

För ytterligare information besök: https://www.svenskatecknare.se/medlem/stipendium/vistelsestipendium-i-paris/
Övriga frågor:
info@svenskatecknare.se

08-556 029 10
Grez-sur-Loingstipendiet, Svenska Tecknare
Hornsgatan 103, plan 9
117 28 Stockholm.
www.svenskatecknare.se

I Region Västernorrland folkbokförda och professionellt verksamma konstnärer inom bild och form respektive litteratur.

Region Västernorrland delar sedan 2019 ut ett vistelsestipendium på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing för i regionen professionellt verksam bild- och formkonstnär. Från 2020 utdelas även ett stipendium till en professionell utövare inom litteraturområdet. Stipendierna omfattar fri bostad under juni månad, samt reseersättning. Bild- och formkonstnären har även tillgång till en konstnärsateljé. För ytterligare information om stipendiet samt ansökningsformulär se regionens hemsida.

Kontaktperson: Sebastian Andersson, konstkonsulent, sebastian.andersson@rvn.se
Tel. 076-130 61 02

Medlemmar i Estlands konstförbund

Estlands konstförbund delar årligen ut ett stipendium innebärande en månads fri vistelse (1 - 30 september) i en lägenhet samt en målarateljé på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing. Sökande måste vara medlem i Estlands konstförbund - konstnär, curator, konstkritiker eller annan konstarbetare. Stipendiet annonseras via Estonia Artists´ Associations hemsida och via mail-lista. Ansökan senast: 30 april.

För mer information besök www.eaa.ee eller skriv till ekl@eaa.ee

Konstnärer bosatta på Åland och verksamma inom visuell konst, litteratur, musik och scenkonst.

Ålands kulturdelegation beviljar ett vistelsestipendium på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing samt tillgång till ateljé under en eller två månader per år. Vistelsetiden är februari-mars. 

I vistelsestipendiet ingår hyreskostnad, ett arbetsstipendium om 1 700 euro per månad samt ett resebidrag på 500 euro. 
Stipendium kan sökas av konstnärer som är bosatta på Åland och verksamma inom visuell konst, litteratur, musik och scenkonst. Sista ansökningsdag är den 15 september.

För mer information se www.kultur.ax eller kontakta kulturplanerare Yvonne Törneroos yvonne.torneroos@regeringen.ax