Bakgrunden

Vid 1800-talets senare del var Grez-sur-Loing i Frankrike platsen för ett betydande konstliv. Många var de konstnärer, som tillfälligt bodde och verkade i denna lilla by, sju mil söder om Paris. Amerikaner, engelsmän, skottar och irländare kom först. Skandinaver dominerade under 1880-talet och strax före sekelskiftet kom också japaner som i Grez grundlade den japanska impressionismen.

Vid den tiden fanns det två pensionat i Grez-sur-Loing, Hôtel Chevillon och Hôtel Laurent. Båda låg vid byns huvudgata med muromgärdade trädgårdar vid sluttningen ner mot floden. Det var på dessa pensionat som svenskarna bodde. Bland de skandinaver som fanns på plats under 1880-talet kom många att utvecklas till mycket framstående konstnärer och författare. Särskilt framträdande var Carl Larsson både som akvarellmålare och som primus motor för det glada livet vid de båda pensionaten.

August Strindberg vistades åtskillig tid i Grez. Robert Louis Stevenson och den finländske skulptören Ville Vallgren fanns på plats liksom flera av de danska och norska målare som sedermera kom att vinna stor berömmelse som ”Skagenmålare”. Svenskarna var flest. Bland dessa kan nämnas Julia Beck, Karin Bergöö, Oscar Björck, Eva Bonnier, Ernst Lundström, Emma Löwstedt, Karl Nordström och Georg Pauli. Kortare besök gjorde Verner von Heidenstam, Bruno Liljefors och Anders Zorn.

Idag kan vi betrakta och beundra friluftsmåleriet från Loings stränder och pensionatens trädgårdar på bl.a. Nationalmuseum och Göteborgs Konstmuseum. I Strindbergs Bland franska bönder kan vi läsa hans skildring av 1880-talets Grez-sur-Loing. Idag är Grez-sur-Loing inte längre någon bondby. Men för den nutida besökaren bär den lilla byn omisskännliga drag av förra sekelskiftets miljö på den franska landsbygden.