Återkomsten

Hôtel Chevillon hade i början av 1900-talet spelat ut sin roll som konstnärs- och författarpension och förföll gradvis. År 1987 var fastigheten till salu. Skicket var bedrövligt men de kulturintresserade göteborgarna Jan Wallinder, Jan Landmark och Alf Elmberg såg vid ett besök på platsen de möjligheter som fanns att ånyo låta Hôtel Chevillon och Grez-sur-Loing spela en roll för den svenska och nordiska kulturen.

Den kulturintresserade grosshandlaren, Erik Malmsten intresserade sig tidigt för projektet och till detta knöts också Bo Myhrman och Lars Rahmn.

Den ursprungliga finansieringen liksom för projektet avgörande fortsatta ekonomiska bidrag tillhandahölls av Erik Malmsten, som också grundade den stiftelse som bildades inför förvärv och upprustning av Hôtel Chevillon. De nämnda sex personerna kom att utgöra stiftelsens första styrelse och fördelade mellan sig de omfattande arbetsuppgifterna. Jan Wallinder utsågs till ordförande och tjänstgjorde som sådan till utgången av 1996 då han efterträddes av Bo Myhrman.

Den 16 mars 1994 återinvigdes det ombyggda Hôtel Chevillon av kulturminister Birgit Friggebo i närvaro av Drottning Silvia och ett stort antal inbjudna företrädare för svenskt och franskt kulturliv.

Kommunfullmäktige i Grez-sur-Loing beslutade år 2002 att den till Hôtel Chevillon angränsande gatan, rue du Vieux Pont, skulle namnändras till rue Carl Larsson.