Kontakt

Administrationen i Göteborg hanteras av styrelseledamoten Gunilla Knape, som handlägger stiftelsens ekonomi och är kontaktperson för stipendiegivarna i övergripande frågor. Hon förser även varje stipendiat med information inför vistelsen.

Administrationen i Grez-sur-Loing sköts av Marie Nicolas-Cook som ansvarar för den dagliga driften av Hôtel Chevillon. Hon förser varje stipendiat med information om boendet, verksamheten och om Grez-sur-Loing. Marie talar engelska och franska.

Det är varje stipendiegivares ansvar att informera både administrationen på Hôtel Chevillon och administrationen i Göteborg om utsedda stipendiater.

Observera att förfrågningar om stipendier att söka skall ställas direkt till respektive stipendiegivare.

Adress Sverige

Stiftelsen Grez-sur-Loing
c/o Gunilla Knape
Brännemysten 21 B
436 55 Hovås
Tel. +46 (0)73-940 14 02
gunilla.knape@gmail.com

 

Adress Frankrike

Hôtel Chevillon
2-4, rue Carl Larsson (besöksadress 114, rue Wilson)
FR-77880 Grez-sur-Loing
Frankrike
Tel. 0033-1 64 45 93 45
E-mail: intendent@grez-stiftelsen.se