Kontakt

Administrationen i Göteborg ombesörjes av styrelseledamoten Gunilla Knape, som handlägger stiftelsens ekonomi och är kontaktperson för stipendiegivarna i övergripande frågor.

Administrationen på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing ombesörjes av Kerstin Decroix som ansvarar för den dagliga driften av Hôtel Chevillon samt förser varje stipendiemottagare med information inför vistelsen i Grez-sur-Loing. Kerstin talar svenska, franska och engelska.

Det är varje stipendiegivares ansvar att informera både administrationen på Hôtel Chevillon och administrationen i Göteborg om utsedda stipendiater.

Observera att förfrågningar om stipendier att söka skall ställas direkt till respektive stipendiegivare.

Adress Sverige

Stiftelsen Grez-sur-Loing
Gunilla Knape
Brännemysten 21 B
436 55 Hovås
Tel. 073-940 14 02
gunilla.knape@gmail.com

Adress Frankrike

Hôtel Chevillon
2-4, rue Carl Larsson (besöksadress 114, rue Wilson)
FR-77880 Grez-sur-Loing
Frankrike
Tel. 0033-1 64 45 93 45
Mobil. 0033-(0)608576411
kerstin.decroix@gmail.com