Stiftelsen Grez-sur-Loing är en ideell stiftelse utan vinstintressen med huvudsakligt ändamål att främja och stödja konstnärlig, litterär och vetenskaplig forskning, utbildning och undervisning genom att tillhandahålla lägenheter, ateljéer och andra arbetslokaler för konstnärer, författare, tonsättare eller vetenskapsmän från Sverige och andra länder på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing i Frankrike. Flertalet gäster är stipendietagare och alla gäster kallas därför stipendiater på hemsidan.

Observera att Hôtel Chevillon trots namnet inte är ett hotell, utan ett gästhem. Någon reception eller annan hotellservice finns därför inte. Vistelsen där bygger på självverksamhet och självständighet inom givna ramar. Stiftelsen delar inte ut stipendier; För information om stipendier, se sidan "Hur söka stipendium".  

GrezAnsok3